Felhasználási feltételek

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a felhasználási feltételeket, melyben a NAPVIRÁG Masszázs Stúdió tájékoztatja a honlapjára (www.napviragmasszazs.hu) látogatókat, a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, továbbá azokról a feltételekről, amelynek betartása mellett használható a honlap.

1. Felhasználási feltételek

A Látogató szabad akaratából léphet be a honlapra. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió mindent megtesz a honlapon található információk időszerűségéért és hitelességéért, a Látogató azonban saját felelősségére támaszkodhat a honlapon található információkra. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió a honlapot folyamatosan működteti és karbantartja, előfordulhatnak azonban olyan előre nem látható események, amelyek miatt a honlap átmenetileg nem elérhető. Az ebből eredő esetlegesen a Látogatót ért közvetlen vagy közvetett károkért a NAPVIRÁG Masszázs Stúdió felelősséget nem vállal.

Tájékoztatjuk arról, hogy a honlapon található információkat a NAPVIRÁG Masszázs Stúdió módosíthatja és törölheti. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió nem szavatolja, hogy a honlap használata zavartalan és hibamentes lesz, és nem vállal kötelezettséget vagy bárminemu felelősséget abban az esetben, ha a Látogató számítógépes rendszere vagy más tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, amely a honlap használatából, a hozzáférésből vagy valamely anyag honlapról való letöltéséből ered. Amennyiben a Látogató anyagot tölt le a holnapról, azt saját felelősségére teszi. Amennyiben a felhasználási feltételek szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van az alábbi e-mail címen érheti el a NAPVIRÁG Masszázs Stúdió-t: info@napviragmasszazs.hu // Telefon: +36(70)887-1731

2. Adatvédelmi szabályzat

2.1. A honlapon keresztül a honlapra látogató használók (továbbiakban: Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója a NAPVIRÁG Masszázs Stúdió – az alábbiak szerint kezelje a megadott adatokat. Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy ahhoz ne férjen hozzá.

2.2. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió az adatokat és a Látogató által megadott egyéb információt minden esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között (különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-re), azokkal összhangban, az adatvédelmi biztos állásfoglalásai szerint, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és ideig, tisztességes módon kezeli és dolgozza fel illetve továbbítja.

2.3. A Látogatók regisztrálásuk során kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt/regisztrációt törölje az adatbázisból. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió nem vállal felelősséget a Látogató által megadott adatok tartalmát illetően és kizárja felelősségét a hamis, valótlan adattartalomból harmadik személyt ért kárért.

3. Személyes adatok felhasználása

3.1. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag a Látogató adatmegadással elérni kívánt céljával (tipikusan kérdések megválaszolása) kapcsolatban kezeli, és csak a Látogató igényeinek teljesítése érdekében, a Látogatókkal való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a Látogató által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval való kommunikáció, a Látogató kérésének teljesítése, támogatásának befogadása.

3.2. Az adatkezelés során személyes adatait kizárólag a NAPVIRÁG Masszázs Stúdió munkatársai és tevékenységében közreműködői és kezelik és ismerhetik meg.

3.3. Személyes adatait a NAPVIRÁG Masszázs Stúdió csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha Ön ehhez beleegyezését adja, vagy a társaságunkat erre jogszabály kötelezi.

3.4. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy statisztikák, kimutatások készítése érdekében a NAPVIRÁG Masszázs Stúdió tömeges, személyes adatokat nem tartalmazó információt egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan gyujthet időszakos jelleggel.

3.5. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a NAPVIRÁG Masszázs Stúdió honlapjának látogatóiról automatikusan rögződő információkat kap: IP-cím, domain név, látogatás időpontja, böngészőprogram, megtekintett oldalak adatai. Ezek az adatok – amennyiben valósak és a mögöttük álló személlyel kapcsolatba hozhatók – személyes adatoknak minősülnek. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió az így keletkező személyes adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai kimutatásokra használja fel és feldolgozás után megsemmisíti.

3.6. A NAPVIRÁG Masszázs Stúdió esetenként sütiket használ. A sütik (cookies) kis adatfájlok, melyek a Látogató hardware eszközére kerülnek az alkalmazás használata során, és a meglátogatott helyeket/oldalakat azonosítják. A sütik használatával a Látogató célja a webhely és annak tartalmának könnyebb használata, a felhasználó igényeinek gyorsabb kielégítése. A böngésző beállításainak módosítása révén a felhasználónak lehetősége van elfogadni vagy elutasítani a sütiket. Ugyanakkor a sütik letiltásakor előfordulhat, hogy a felhasználó nem tudja webhelyünk minden funkcióját használni.

4. Személyes adatok védelme
5. Linkek és külső tartalmak
6. Látogató jogai, jogorvoslat